Telelogopedie

Door corona gaan steeds meer mensen in quarantaine en kan de therapie soms weken niet doorgaan. Om continuïteit te kunnen blijven behouden, kan er overgeschakeld worden op telelogopedie. Niet alle therapieën kunnen op deze manier gegeven worden. De therapeut zal steeds met u in overleg gaan en bekijken wat mogelijk is. Ook oudergesprekken, intakes, schooloverleg, … kunnen steeds via de digitale weg gebeuren.

Benodigdheden?

Er is enkel een computer nodig (met camera en geluid). Beschikt u niet over camera en/of geluid dan kunnen in overleg andere oplossingen voorzien worden.

Meer info: