Aanmelding

Intake
Bij aanmelding wordt er eerst een intakegesprek vastgelegd met de ouders van het kind of met de cliënt zelf. Tijdens de intake wordt het probleem in kaart gebracht en bekomt u meer informatie rond praktische regelingen (vastleggen van afspraken, tarieven, terugbetaling, …).
Logopedisch Onderzoek
Na de intake vindt steeds een onderzoek plaats. Dit is belangrijk voor ons als therapeut om meer inzicht te krijgen. Daarnaast is een onderzoek ook nodig om een eventuele terugbetaling te bekomen van het ziekenfonds. Na het onderzoek wordt een nieuwe afspraak vastgelegd waarin de resultaten en mogelijkheden voor terugbetaling worden toegelicht.
Behandeling
Afhankelijk van de problematiek wordt er 1x 60' of 1x 30' per week logopedie gegeven. Dit kan uiteraard in samenspraak bekeken worden. Bij kleutertjes is een uur therapie bvb. niet aangewezen omwille van de concentratie.
Een sessie hartcoherentie of stresscoaching duurt 50 tot 60'.