Psychologie

Burn-out coaching en stressmanagement

Er komt steeds meer druk op ons af en de verwachtingen stijgen enkel nog meer. We moeten zoveel rollen invullen: ouder, partner, werknemer/werkgever, vriend/vriendin, goede buur, lid van een club,... Het is dan ook niet te verbazen dat 2 op 3 werknemers geconfronteerd worden met langdurige en buitensporige hoeveelheid stress. Dit kost de maatschappij niet alleen handen vol geld, het doet volledige afbreuk aan de levenskwaliteit van de getroffenen en hun omgeving. Tijdens de sessies bekijken we samen waar de knelpunten zitten en welke stappen er genomen kunnen worden om het eigen leven terug meer in handen te krijgen. Hierbij is de inzet en inbreng van de cliënt zelf van cruciaal belang. Het aantal sessies en de frequentie worden in onderling overleg bepaald. Een eerste gesprek is steeds ter wederzijdse kennismaking en verplicht tot niets. Het is noodzakelijk dat u zich goed voelt bij de coach waarmee u samenwerkt.

Hartcoherentie

Hartcoherentie is een goed onderbouwde methode om de stressbestendigheid te verhogen. Het is een specifieke ademtechniek die eenvoudig is aan te leren maar tegelijk krachtig werkt om u te ondersteunen in de praktijk. Doorheen een beperkt aantal sessies wordt er ingegaan op de lichamelijke, mentale en psychische mechanismen achter stress. Hierbij wordt uitgelegd hoe het komt dat deze specifieke ademtechniek werkt. De cliënt wordt aangesloten op een biofeedbacktoestel zodat kan worden getoond wat het effect van de ademtechniek is op het zenuwstelsel en we meten wat uw individuele optimale ademhalingsfrquentie is. Men hoeft dus niets voor waar aan te nemen, het wordt in real time gedemonstreerd. De techniek leent zich perfect voor individuele sessies, doch evenzeer voor groepen. Dit is interessant voor organisaties en bedrijven, omdat op die manier op relatief korte termij meerdere mensen de techniek kunnen aanleren, wat hun veerkracht en hun efficiëntie ten goede komt.

Studiecoaching

Samen met de coach wordt de studiemethode geanalyseerd. Nadien worden handige technieken en tools aangebracht om op een planmatige manier de leerstof te verwerken, ten einde efficiënt met tijd en inspanningen om te springen. Dit is niet enkel zinvol op korte termijn, ook naar later toe voor wat betreft werk of hogere studies kan dit van belang zijn.